Het cosmeticabedrijf L’Oreal gaat zijn organisatie in België en Nederland herschikken. Een aantal diensten worden in de loop van volgend jaar gehergroepeerd over de twee landen. De verhuis heeft een impact voor 37 personeelsleden in België.

'Dit betekent niet dat deze mensen ontslagen zullen worden. We gaan op zoek naar een individuele oplossing voor iedereen, mits instemming van de betrokkene', verklaarde Gaëlle Helsmoortel, human resources director voor L’Oreal België. Die oplossing is ofwel tewerkstelling in Nederland, ofwel een andere functie in België. Als niet ingegaan wordt op het aanbod inzake interne mobiliteit, voorziet L’Oreal in begeleidingsmaatregelen voor de betrokkenen. Bij L’Oreal werken 900 mensen.

Het plan dat de groep dinsdag op de ondernemingsraden voorstelde, houdt in dat de teams van de gemeenschappelijke diensten van de twee landen worden geïntegreerd, dat de organisatie van 'Operations' en 'Logistiek' wordt geoptimaliseerd op Benelux-niveau en dat één Benelux-organisatie wordt opgezet voor de divisies DPL (Luxeproducten) en Cosmétique Active.

'De luxeproducten komen volledig naar Brussel', verklaarde de HR-director. 'Bij de optimalisering is uitgegaan van een pragmatische en evenwichtige organisatie, rekening houdend met de sterktes van beide landen'.

De activiteiten van het distributiecentrum in Mollem wil L’Oreal toevertrouwen aan een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in logistiek. Het personeel zou aan dezelfde voorwaarden tewerkgesteld kunnen blijven.

Hoeveel besparing dit moet opleveren, kon Helsmoortel niet kwijt. 'De bedoeling is een duurzame groei voor de onderneming te creëren'.