'De bijdrage die de financiële sector aan de begroting moet leveren, is zeer substantieel, gaat verder dan wat we hadden gedacht en zorgt voor bezorgdheid', zegt sectorfederatie Febelfin. Deutsche Bank is ervan overtuigd dat de grootbanken de extra premie die ze moeten betalen op deposito’s zullen doorrekenen aan de klanten. De andere banken reageren voorlopig niet. 
'Het is ironisch dat de spaarder, die als belastingbetaler toch de redding van de banken heeft helpen betalen, de rekening moet betalen', zegt een woordvoerder van Deutsche Bank. 'Niet zo intelligent', concludeert de bank, die overigens geen lid is van sectorvereniging Febelfin.

Deutsche Bank vindt het ook niet kunnen dat de financiële sector in ruil voor de taks een deel terugkrijgt van wat al opzij is gezet om de spaarder te beschermen. 'Dat is niet nodig. Wat in het systeem zit om de spaarder te beschermen, moet daar blijven. Het hoeft niet terug te vloeien naar de banken', zegt Deutsche Bank. Ze zegt dat de banken afstand moeten doen van die middelen, 'en Deutsche Bank zal de eerste zijn om dit te doen'.
 
Febelfin: 'Grotere bijdrage dan verwacht'
 
'De bijdrage die de financiële sector aan de begroting moet leveren, is zeer substantieel, gaat verder dan wat we hadden gedacht en zorgt voor bezorgdheid', zegt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van federatie Febelfin. Vooral het recurrente karakter ligt de sector zwaar op de maag.

De sector wil overleg met de regering over het recurrente karakter van de bijdrage. Ze vrezen voor een concurrentiële scheeftrekking met financiële instellingen in de rest van Europa. Eind dit jaar komt de EU met een nieuw depositogarantiesysteem. Febelfin wil nagaan of de nieuwe bijdrage voor het garantiesysteem in lijn ligt met die nieuwe Europese regels. Het is voor Febelfin ook niet duidelijk wat het statuut is van Belgische afdelingen van buitenlandse banken. Het is met andere woorden niet duidelijk of die ook moeten betalen.

De omslag van de bijdrage -welke financiële instelling betaalt hoeveel- zal Febelfin intern bekijken. De federatie laat wel verstaan dat het de bedoeling is om de solidariteit te laten spelen, ongeacht het statuut van de leden -van beursvennootschappen tot spaarbanken en zakenbanken- maar met de nodige proportionaliteit.

De bijdrage komt bovenop andere maatregelen en zal het business- en kostenmodel van de banken verzwaren, aldus nog Febelfin. 'Terwijl de marges al klein zijn'.

  
KBC/Dexia: 'Wij zullen niet snel communiceren' 
 
KBC wil geen commentaar geven op dat cijfer. 'Momenteel zijn er nog vrij weinig details bekend. We gaan ons nog niet wagen aan cijfers, zolang er geen zekerheid is', zegt een woordvoerder. Ook bij Dexia beklemtoont men dat het tijd zal vragen om de details te bestuderen. 'Het is niet zeker dat wij hier snel over zullen communiceren'.
 
Vanuit vakbondshoek wordt alvast negatief gereageerd op het akkoord met de banken. 'Er worden tewerkstellingsengagementen gevraagd aan de horecasector, waarom niet aan de bankwereld? Dit levert de banken een politieke vrijbrief om de werkloosheid in de sector nog meer te organiseren en om deze belasting door te rekenen aan de klant', zegt Stefaan De Cock, secertaris-generaal LBC-NVK.