Akkoord over bijdrage nucleaire sector
Foto: Pol De Wilde
Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de bijdrage van de nucleaire sector aan de begroting. Dat meldt Energieminister Paul Magnette.

De regeringstop schaarde zich maandag achter het voorstel van PS-minister Magnette om de kerncentrales 10 jaar langer open te houden. Het gaat om Doel 1 en 2 en Tihange 1. Sommige partijen hadden de centrales naar verluidt langer willen doen draaien, maar daar wilden de Franstalige socialisten niet van horen.

De bijdrage die de producenten van kernenergie - Electrabel en SPE - zullen moeten ophoesten, loopt tot 2025, de datum waarop de centrales in principe hun deuren zullen moeten sluiten. De hoogte van het bedrag schommelt vanaf volgend jaar en tot en met 2014 tussen 215 en 245 miljoen euro. De exacte bijdrage hangt af van de evolutie van de marktprijzen, de productiekosten en de bestaande schatting daarover.

Het is een nog op te richten Opvolgingscomité - met vertegenwoordigers van de regering, de producenten, de sociale partners en de Nationale Bank - dat zich hier jaarlijks over zal buigen en een concreet bedrag zal voorstellen. Daarnaast moet het Comité jaarlijks nagaan of de prijzen die de operatoren aan de consumenten aanrekenen niet de gemiddelde prijs in onze buurlanden overschrijden. Het orgaan rapporteert hierover aan de minister van Energie.

De producenten moeten de bijdrage ook na 2014 en tot 2025 nog ophoesten. Het bedrag kan dan zelfs hoger liggen dan 245 miljoen euro.

Magnette kondigde maandagavond het akkoord aan. Hij heeft hierover naar eigen zeggen een overeenkomst op zak met Gaz de France Suez. De Franse energiereus gaat behalve de bijdragen ook nog een reeks engagementen aan, onder meer over investeringen in alternatieven energiebronnen en de creatie van extra werkgelegenheid.
Wat volgt is een opsomming van de engagementen die Magnette verkreeg van GdF Suez:

  • "Een bedrag van minstens 500 miljoen euro zal vanaf 2010 aangewend worden om de investeringen in hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van het energieverbruik te financieren.
  • De groep GdF Suez verbindt zich ertoe in België een hoog activiteitsniveau te handhaven met 13.000 huidige jobs in de sector energiebesparing en afvalrecyclage.
  • De groep GdF Suez verbindt zich ertoe vóór 2015 meer dan 10.000 personen aan te werven en in samenwerking met de federale Regering en de deelstaten een programma van professionele vorming in zijn beroepen te ontwikkelen om zo op een bestendig niveau van 500 afwisselende opleidingsposten te komen.
  • Een derde van de investeringen voor onderzoek en ontwikkeling van Electrabel zal specifiek bestemd zijn voor het carbon-capture proces en de meest actuele technologieën inzake energiedoeltreffendheid voor de nijverheid en de particulieren. Ook zal de groep GdF Suez jaarlijks 5 miljoen euro investeren in de Belgische onderzoekprogramma’s die gewijd zijn aan de behandeling en aan het beheer van het kernafval en aan exploitatieveiligheid.
  • De groep GdF Suez verbindt zich ertoe om in België de zetels van zijn verantwoordelijkheden van zijn activiteiten ’Energie Europa en Internationaal’ en ’Tractebel Engineering’ te handhaven".

Magnette wijst er tot slot nog op dat met de gewesten ook nog akkoorden zullen worden afgesloten. Bedoeling is tot een "een ambitieus en voluntaristisch plan van energiedoeltreffendheid en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen" te komen. "Dit plan zal becijferde doelstellingen vastleggen die ons toelaten om onze Europese verplichtingen tegen het jaar 2020 te bereiken, en deze objectieven zullen jaarlijkse geëvalueerd worden", luidt het nog.

 

Overleg tot de finish

Sinds vanmiddag half één zitten de topministers opnieuw samen op Hertoginnedal voor een vergadering tot de finish over de begroting. Morgenmiddag leest premier Herman Van Rompuy zijn beleidsverklaring voor in Kamer en Senaat.

In de beleidsverklaring worden traditioneel de grote lijnen van de begroting geschetst. Volgens de woordvoerder van de eerste minister liggen de grote lijnen van de begroting al vast, maar moeten een aantal details nog worden geregeld. En, de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, luidt het.

Behalve over de begroting moet het kernkabinet zich ook nog uitspreken over nieuwe initiatieven of de verlenging van een aantal relancemaatregelen. Dinsdagmorgen komt in principe de ministerraad nog samen om de beleidsverklaring voor te bereiden.