De regering van de Franse gemeenschap voorziet in 2010 geen middelen meer voor de sportcheque. Dat antwoordde minister van Sport André Antoine maandag in de bevoegde commissie aan Benoît Langendries (cdH) en Claude Eerdekens (PS). Eerdekens, die als minister van Sport de sportcheque lanceerde als integratiemiddel voor kansarme jongeren, reageerde verbaasd en ontgoocheld op de beslissing van zijn opvolger.

Volgens minister Antoine zijn er nog andere mechanismen waarmee de Franse gemeenschap kan bijdragen tot de integratie van migranten, zoals de actie "Sport de rue" (straatsport) of het Impulsfonds voor het migratiebeleid. Tijdens de begrotingscontrole werd beslist de bijkomende enveloppe voor 2009 voor de sportcheque te verminderen en geen financiering te voorzien voor 2010, aldus de minister.

Antoine voegde er nog aan toe dat hij betreurde dat zijn voorgangers geen permanente controlestructuren voor de cheques hebben voorzien. Zo kreeg een kind in de ene gemeente 10 euro, terwijl dat in andere gemeenten kon oplopen tot enkele honderden euro.

Het opzetten van controleorganen zou evenveel gekost hebben als de financiering van de cheques zelf, repliceerde Eerdekens.