Volgens de Belgische halalfederatie is 60 procent van de aangeboden halalproducten onrein. 'Het gros van de Europese halalmarkt is in handen van boeven die uit eigenbelang de boel manipuleren', zo zegt Farid El Machaoud, de voorzitter van de federatie woensdag in De Morgen.

Volgens El Machaoud kan een 'halalkeurmerk' verkregen worden zonder een doortastende controle te krijgen. 'In de praktijk wordt er vaak gezondigd tegen de regels en zijn de mensen die certificaten uitschrijven geen moslim en dus helemaal niet bevoegd', luidt het.

Precies om de wildgroei van onterecht gelabelde producten tegen te gaan wordt op 24 februari een nieuwe Europese federatie voor halalkeurders, de European Association of Halal Certifiers, ingewijd in Brussel.

Halal betekent 'rein' in het Arabisch. Met halal vlees bedoelt men vlees van een beperkt aantal dieren die volgens de islamitische voorschriften ritueel geslacht werden.