Luchthavenregio wil oplossing voor fileprobleem Brusselse Ring
Foto: pn
De burgemeesters van zeven gemeenten in de luchthavenregio vragen in een brief aan Vlaams Minister-President Kris Peeters dat de Vlaamse regering tijdens deze legislatuur werk maakt van de geplande uitbreidingswerken aan de Brusselse Ring en hiervoor de nodige budgetten voorziet. De brief werd ook ondertekend door het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomite Halle-Vilvoorde

Alhoewel de Vlaamse regering al in 2004 besliste om werk te maken van aanpassingen aan de Brusselse Ring om de bereikbaarheid van de luchthavenregio te verbeteren, zit het plan momenteel nog steeds in de studiefase. Tijdens een recente studiedag bleek dat ten vroegste in 2013 zal kunnen begonnen worden met de uitvoering van de werken.

"In de tussentijd blijven de fileproblemen zich opstapelen en worden wij geconfronteerd met vragen over onteigeningen, haalbaarheid en wenselijkheid van nieuwe sociaal-economische ontwikkelingen en wooninitiatieven, fietstrajecten, enzovoort", aldus de ondertekenaars.

De aanpak van de mobiliteitsproblemen is een "conditio sine qua non" voor de socio-economische ontwikkeling van de regio en de leefbaarheid in de gemeenten. Het zwaarste fileprobleem in Vlaanderen situeert zich op de Brusselse Ring en de aansluitende snelwegen E40, E19 en E314.

Het plan voorziet onder meer in de aanleg van een parallelweg aan de Ring om het lokaal en doorgaand verkeer te scheiden.