Oppositiepartij Lijst Dedecker zegt dat de Vlaamse regering geen fundamentele keuzes maakt in de besparingen die ze wil doorvoeren. Groen! vindt dat de begroting duidelijkheid mist.

Fractieleider Lode Vereeck pleitte er onder meer voor om de middelen voor De Lijn fors te verminderen. Hij wil ook de provincies als politiek bestuursniveau afschaffen. Lijst Dedecker vindt dat de Vlaamse regering niet in 2011, maar volgend jaar al voor een begrotingsevenwicht moet zorgen. Daarvoor zijn meer ingrijpende keuzes nodig.

De partij wil dat De Lijn voor 40 procent zou instaan voor de eigen inkomsten, de provincieraad en de députés moeten worden afgeschaft en het aantal ambtenaren moet 'op een sociale manier' verminderd worden.      

LDD betwist ook dat de Vlaamse regering sociaal is. De beperking van de jobkorting is niet sociaal en het grond- en pandenbeleid zal zorgen voor duurdere woningen, meent Lijst Dedecker.

'Geen samenhang, geen bezieling'  

Oppositiepartij Groen! zegt dat de begrotingsverklaring duidelijkheid mist. 'Wat uw regering uiteindelijk concreet zal doen, is en blijft koffiedik kijken', zegt fractieleider Filip Watteeuw. Volgens Groen! miste de toespraak van de minister-president 'samenhang en bezieling'. Hij vraagt zich af of de begroting in evenwicht 'de enige maatstaf is voor goed bestuur'.

Watteeuw pleit ervoor om De Lijn voldoende ademruimte te geven en te durven investeren in onderwijs en gelijke kansen. Lineaire besparingen zijn geen oplossing, aldus de groene fractieleider.