PS-fractieleider in de Senaat, Philippe Mahoux, vindt dat de Senaat het wetenschappelijk onderzoek naar de moord op de voorzitter van de communistische partij Julien Lahaut in 1950 geheel op gedeeltelijk moet financieren. Hij treedt daarmee CD&V-senator Pol Van Den Driessche bij.

Van Den Driessche was de auteur van een unaniem goedgekeurde resolutie waarin de regering gevraagd wordt om het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma) de opdracht te geven een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Lahaut te voeren.

Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle liet de CD&V’er echter weten dat de 800.000 euro die het Soma voor het onderzoek nodig heeft, momenteel door de slechte budgettaire toestand niet beschikbaar is.

Toen Van Den Driessche van het studiecentrum vernam dat het onderzoek slechts 396.000 euro zou kosten, riep hij de minister op haar mening alsnog te herzien. Zoniet, zou hij bij de Senaat gaan aankloppen voor de financiering.

Philippe Mahoux lijkt deze laatste suggestie ter harte te noemen. Hij liet donderdag weten dat hij, gezien de regering het geld niet heeft, het bureau van de Senaat zal voorstellen het onderzoek geheel of gedeeltelijk te financieren.

De moord in 1950 van volksvertegenwoordiger Julien Lahaut, die een week voor zijn dood nog "Vive la République" zou hebben geroepen bij de eedaflegging van koning Boudewijn, blijft tot op heden onopgehelderd.
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig