De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de regering bijzondere machten geeft in het geval van een pandemie van de A/H1N1-griep (Mexicaanse griep). Enkel het Vlaams Belang onthield zich.

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx benadrukte dinsdag dat er in geval van een pandemie nood is aan een adequaat juridisch kader om snel te kunnen optreden. In dergelijke omstandigheden is de parlementaire weg volgen te omslachtig. Het ontwerp geeft de uitvoerende macht daarom de mogelijkheid om een Koninklijk besluit te nemen dat de regering bijzondere machten geeft.

De Raad van State leverde een positief advies af over het wetsontwerp.

Met de bijzondere machten kan de regering indien nodig bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen opvorderen die niet tot de gezondheidssector behoren om inentingen te geven, geneesmiddelen laten verspreiden door het leger, beperkingen voor het geven van bloed opheffen, enzovoort. 

De bijzondere machten zijn wel beperkt in de tijd en gelden enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Ze moeten ten laatste één jaar na datum ook worden bekrachtigd door een wet.