De Waalse politica Isabelle Durant (Ecolo) zal zich als één van de 14 vicevoorzitters van het Europees parlement bezighouden met de impact van de Europese instelling op het milieu. Zo zal ze onder meer het wagenpark van het parlement beheren.

Durant heeft als ex-minister van Mobiliteit de dossiers gekregen die verband houden met de klimatologische impact van het Europees parlement en de verplaatsingen van de ongeveer 4.000 mensen die voor de instelling werken. 

Ze moet zich buigen over het wagenpark, maar staat ze ook in voor de contacten met de MIVB en de NMBS. 'Bevoegdheden die nuttig zijn om de instelling te 'vergroenen',' vindt de vicevoorzitster. 

Durant zal zich ook bezig houden met de fora voor burgerdebatten, een initiatief uit de vorige legislatuur om de betrokkenheid van de burgers bij Europese aangelegenheden te bevorderen. 

Ook de uitreiking van de Lux Prijs, die het Europees parlement elk jaar aan een film uitreikt, is voor Durant. Daarnaast zal de Belgische deelnemen aan verschillende werkgroepen over de gebouwen en lobbies en zal ze de relaties verzorgen met de Belgische staat, het Brussels Gewest en de gemeentebesturen.