Zohra Othman, advocate van de leerlinge uit het Atheneum van Antwerpen die naar de Raad van State stapte, laat weten dat haar cliënte ontgoocheld is over de verwerping van haar vraag om het verbod in de athenea van Antwerpen en Hoboken op te schorten.

"We vinden het vooral jammer dat de Raad van State geen principiële beslissing heeft genomen, maar zich enkel uitspreekt over de voorwaarden van onze vordering. Nochtans had het advies van de auditeur onze hoop aangewakkerd en wisten we dat onze procedure wel degelijk steek hield."

"Anderzijds laat het arrest de deur wel open om andere procedures op te starten wanneer de scholen sancties nemen tegen leerlingen die het reglement niet naleven. Daarnaast worden ook de motieven van de directie in twijfel getrokken, alsook de wettelijkheid van haar maatregel."

Verder laat Othman nog weten dat ze het bijzonder jammer vindt dat de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de beslissing van de Raad van State niet heeft afgewacht. "Het leek wel of het gemeenschapsonderwijs er alles aan wilde doen om toch maar zijn gelijk te halen."

Tot slot zegt Othman dat haar cliënte nog niet heeft beslist wat ze nu zal doen. "Zij is nog steeds ingeschreven in het Atheneum, maar heeft zich tijdens de procedure bewust ingetogen gedragen en is niet naar school geweest. We moeten ons nog beraden over welke stappen we nog kunnen en willen ondernemen. We kunnen dit ook aanvechten voor een burgerlijke rechtbank, maar dan duurt het vele langer. Ook een nieuwe procedure bij de Raad van State zal langer duren omdat de hoogdringendheid werd afgewimpeld", besluit Othman.