Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) zegt dat 'het dringend nodig is om het principe van de individuele vrijheid van overtuiging en meningsuiting, terug centraal te stellen' in het debat over het hoofddoekenverbod. Volgens het CGKR roept het hoofddoekenverbod van het gemeenschapsonderwijs (GO!) vragen op.

'De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om zijn overtuigingen te uiten en te veruiterlijken, zijn fundamentele principes', zegt het CGKR. 'Het is zo dat geen enkele, zelfs fundamentele, vrijheid absoluut is. Ze kan dus het voorwerp uitmaken van zekere beperkingen. Doch, dergelijke eventuele beperkingen moeten zorgvuldig omschreven en gerechtvaardigd worden, alsook proportioneel zijn.'

Volgens het CGKR roept de beslissing van GO! over een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens vragen op. Vanuit maatschappelijk oogpunt zegt het CGKR dat het de dialoog en een gedragen oplossing verkiest boven een 'eenzijdige beslissing'. Een algemeen verbod 'mist duidelijk de nuance en complexiteit die in dit debat onontbeerlijk zijn uit respect voor de vrijheid van geloofs- en levensovertuiging binnen onze samenleving'.

Op juridisch vlak stelt het CGKR zich onder meer de vraag of het verbod voldoet aan de regels op Vlaams, Europees en internationaal niveau. 'Een voorafgaande toetsing van dergelijke maatregel aan hiërarchisch hoger geplaatste normen was wenselijk geweest, al was het maar om een escalatie van standpunten te voorkomen.'