Vanaf 1 september 2010 wordt het dragen van een hoofddoek in alle Antwerpse scholen verboden. Dat netoverschrijdend standpunt is het bureau van de Onderwijsraad Antwerpen vrijdag overeengekomen. Eerder op de dag had de Raad van het Gemeenschapsonderwijs al een algemeen verbod aangekondigd.

Op initiatief van Antwerps schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) kwam dat bureau bijeen om zich over de escalatie van het hoofddoekendebat te beraden en verdere ontwrichting van het Antwerpse onderwijs te voorkomen.

De vier partners van het vrij katholiek onderwijs, het stedelijk onderwijs, het gemeenschapsonderwijs en het provinciaal onderwijs zijn het unaniem eens dat het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek geen criterium mag zijn voor de schoolkeuze. 'Een belangrijk onderdeel van het gelijke kansen beleid dat we binnen het Antwerpse onderwijs voeren, is het maken van de juiste studiekeuze', zegt Voorhamme. 'Die studiekeuze hangt onlosmakelijk vast met de schoolkeuze. We willen voorkomen dat leerlingen hun talenten niet ten volle benutten omdat de ideale school voor hun verdere ontwikkeling geen hoofddoek toelaat.'

Een belangrijk argument in de beslissing van het bureau is dat de moslima's thuis in een vertrouwde situatie ook geen hoofddoek dragen. 'Wij zien de school en de klas als een verlengstuk van de thuissituatie van de leerling waar hij of zij zichzelf mag zijn en alle kansen moet krijgen om zich volledig te ontplooien', verduidelijkt Fried Van Doren van het provinciaal onderwijs.

Het algemene verbod gaat in vanaf volgend schooljaar. In aanloop naar 1 september 2010 zullen de verschillende netten deze unanieme beslissing uitgebreid informeren naar de leerlingen en hun ouders. Over de verschillende netten heen telt Antwerpen iets meer dan driehonderd onderwijsinstellingen.

In het gemeenschapsonderwijs werd het hoofddoekenverbod met onmiddellijke ingang ingevoerd. Voor het lopende schooljaar is er een overgangsmaatregel voorzien voor die scholen, centra en instellingen die nog geen verbod hadden aangekondigd.