De onderwijsvakbond VSOA wil geen invoering van een algemeen hoofddoekenverbod door de centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO). De organisatie vindt wel dat scholen zelf een eigen regeling in hun reglement mogen opnemen, op basis van duidelijke, door RAGO afgebakende criteria (bv. bij grote cultureel gemende groepen, om uitsluiting tegen te gaan).

Op deze manier kan de plaatselijke autonomie (die in dit dossier belangrijk is) haar rol spelen, stelt de vakbond. 

VSOA waarschuwt dat de eventuele uitspraak van de Raad van State, zeker als die het auditoraatadvies volgt, door sommige 'groepen' verkeerd gaat worden geïnterpreteerd. De auditeur van de Raad van State adviseerde namelijk een schorsing van het hoofddoekenverbod in het Antwerpse Atheneum. Hij stelde dat het niet aan de scholen is om autonoom een verbod in te voeren, maar wel aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, die daar vrijdag over bijeen zit. 

De onderwijsvakbond benadrukt dat een mogelijk arrest van de Raad van State enkel een (vernietigend) oordeel velt over de procedure en over de bevoegdheid van het 'orgaan' dat de beslissing heeft genomen en dus niet over de inhoud.