Zowat 28 procent van de verhuurders in het Brusselse gewest verhuurt niet aan vreemdelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Molenbeekse comité Alarm

Alarm bestaat uit een groep Molenbekenaars, vooral nieuwkomers van Afrikaanse origine, die zich verenigd hebben om op te komen voor hun recht op wonen. Tussen 15 april en 3 augustus 2009 werden 101 tests afgenomen door leden van Alarm en een groep testbellers van Belgische origine. Ze kregen daarvoor de steun van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). 

Op internet en via lokale bladen werden advertenties geselecteerd van te huur staande appartementen met 2 slaapkamers, waarvan de huur niet hoger was dan 650 euro. Eerst werden de verhuurders opgebeld door de leden van Alarm, die zich voorstelden met hun naam. Een half uur later door testpersonen met een Belgische naam en zonder accent.
      
Beller
 
Wanneer de eerste beller te horen kreeg dat de woning verhuurd was of dat het niet mogelijk was ze te bezoeken, en de tweede beller daarentegen wel een afspraak kreeg om de woning te bezoeken, was er volgens Alarm sprake van discriminatie op basis van ras.
      
Op de 101 tests werd er in 28 gevallen een ander antwoord gegeven aan de beller van Alarm dan aan de beller van Belgische origine. Met openlijk racisme kregen de testbellers niet of nauwelijks te maken. "Waarschijnlijk realiseren de meeste eigenaars zich dat dat soort uitspraken strafbaar is", luidt het.
      
De leden van Alarm ervaren naar eigen zeggen vaak dat sommige verhuurders er echt van overtuigd zijn dat ze bij huurders met een andere huidkleur meer risico lopen op wanbetaling of slecht onderhoud.