'Hersenscans bewijzen positief effect tweetalig onderwijs'
Foto: Bert Beelen/Hollandse Hoogte
De hersenen van tweetalige kinderen moeten veel minder inspanningen leveren bij eenvoudige rekenopdrachten dan die van kinderen die slechts één taal onder de knie hebben. Voor het eerst kon de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dat aantonen met hersenscans. Dat heeft de universiteit maandag via bekendgemaakt.

Meertalig onderwijs biedt volgens de VUB een hele reeks voordelen. 'Door een aantal lessen in het Frans - twintig procent is al voldoende - te volgen, kunnen kinderen op een geïntegreerde en natuurlijke manier de tweede taal leren.'

Opmerkelijk is dat meertalig onderwijs niet alleen positieve effecten heeft op de verwerving van die tweede taal, maar ook op de taalvaardigheid van de moedertaal. Kinderen die andere vakken aangeleerd kregen in de tweede taal, beheersen die leerstof bovendien even goed en soms zelfs beter dan wanneer die in de moedertaal gegeven werd. Wiskunderesultaten waren volgens de VUB in sommige scholen opvallend goed. Dat positieve effect deed zich wel voornamelijk voor bij leerlingen van basisscholen.

Volgens de onderzoekers van de VUB moeten hersenen actiever zijn tijdens lessen in een andere taal. Zoals atleten die sterker worden door te trainen, presteren hersenen namelijk beter als ze extra geprikkeld en uitgedaagd worden. Meertalig onderwijs start dan ook het best zo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld in de kleuterklas, aldus de VUB.

Voor het eerst kan de VUB haar pleidooi voor een veralgemeend tweetalig onderwijs in Nederlandstalige scholen staven met hersenscans. Op de scans van het onderzoek van de VUB is een duidelijk verschil te zien tussen een- en tweetalige kinderen. Het onderzoek, dat nog voortloopt, werd uitgevoerd bij dertig kinderen.