Heel wat mensen keken zaterdagavond vreemd op. Een grote vuurbol flitste omstreeks 22.00 uur langs de horizon. 'Een meteoor', weet men bij Volkssterrenwacht Urania. 'Heel spectaculair'.

Er kwamen waarnemingen van overal in Vlaanderen en Brussel, onder meer op het discussieforum van Volkssterenwacht Urania. De meeste mensen zagen een groen-gele vuurbol.

Volgens Urania-directeur Marc Van den Broeck ging het om een vuurbol of meteoor. 'Dat zijn stofdeeltjes die oplossen in de dampkring. Bij een vuurbol is het iets groter, en zijn het steentjes die in de dampkring komen'.

Uitzonderlijk aan de waarneming was de omvang van de meteoor en het tijdstip. Normaal zijn vallende sterren, vuurbollen of meteoren in de late nacht, tegen het ochtendgloren te zien. Nu gebeurde het omstreeks 22.00 uur en was de vuurbol goed te zien. 'Het schemerde, veel mensen waren nog buiten', zegt Van den Broeck. 'In de 25 jaar dat ik met sterrenkunde bezig ben, heb ik dat nog maar een vijftal keer meegemaakt. Het was erg spectaculair'.