De Liga voor de Mensenrechten trekt naar de Raad van State om een recente omzendbrief te laten vernietigen rond de identificatie van mensen zonder papieren. Volgens de Liga roept de omzendbrief op tot verklikking, omdat aan buren en tolken van mensen zonder papieren gevraagd wordt om hen aan te geven.

De omzendbrief werd eind mei ondertekend door de toenmalige ministers van Asiel en Migratie (Annemie Turtelboom) en van Binnenlandse Zaken (Guido De Padt). De tekst is bestemd voor politiediensten en gemeenten en moet ervoor zorgen dat illegalen sneller geïdentificeerd worden.

Volgens de Liga voor de Mensenrechten roept de tekst juridisch heel wat vragen op. Zo zou die oproepen en gevoelige persoonsgegevens, zoals een patijkaart of het lidmaatschap van een vereniging, te verzamelen of gegevens van vrienden en kennissen te vezamelen.

De Liga zegt dat de brief ook aanzet tot verklikking. Buren en tolken zouden expliciet gevraagd worden om illegalen aan te geven. De Liga voor de Mensenrechten, haar Franstalige tegenganger en de vereniging CIRE spreken van "een gevaar voor de democratie" en stappen daarom naar de Raad van State.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig