Nico Melsens van KBC Securities trekt het advies voor Agfa-Gevaert (2,97 euro) op van opbouwen naar kopen en het koersdoel wordt 3,8 euro.

De resultaten waren volgens Melsens behoorlijk. De cijfers bewijzen dat Agfa stevig op koers zit om de kosten te verlagen en de lagere grondstoffenprijzen zullen vooral vanaf de tweede jaarhelft een steuntje in de rug geven. Bovendien zijn de schulden snel aan het verminderen, waardoor het risico van een belegging in Agfa snel aan het dalen is.

Dat geeft het beter voorspelbare bedrijf ook de kans zich te concentreren op de verdere verbetering van de operationele activiteiten.