Resultaten Umicore kreunen onder crisis
De materiaaltechnologiegroep Umicore heeft in het eerste halfjaar van 2009 zwaar geleden onder de economische crisis.

De recurrente bedrijfswinst kwam bijna 77 procent lager uit dan een jaar eerder, op 49,5 miljoen euro. Dat is een fractie beter dan de 48 miljoen euro waar analisten van uitgingen. Voor het tweede halfjaar verwacht Umicore een rebit van dezelfde omvang als in het eerste halfjaar.

De omzet van Umicore daalde in de eerste zes maanden van 2009 tot 3,38 miljard euro van 4,93 miljard euro een jaar eerder. De inkomsten (metaal niet inbegrepen) daalden van 1,1 miljard tot 860,2 miljoen euro. De crisis in de auto-industrie, de lagere vraag naar edelmetalen en de zwakte in de bouwsector speelden de groep parten.

De bedrijfskasstroom viel terug van 290,7 miljoen euro tot 111,6 miljoen euro. De nettowinst kelderde met 85,6 procent, van 137,2 tot 19,8 miljoen euro.

Het nettoresultaat werd voor 5,2 miljoen euro negatief beïnvloed door niet-recurrente elementen. Het gaat daarbij om 18,5 miljoen euro aan herstructureringskosten en voorzieningen, die deels werden gecompenseerd door de terugname van waardeverminderingen op de metaalvoorraden (+11,7 mln euro). De aangepaste nettowinst per aandeel kwam uit op 0,18 euro, tegen 1,17 euro een jaar eerder.