De Europese Commissie kan voorlopig 'niet aanvaarden' dat het herstructureringsplan voor Dexia niet strijdig is met de Europese concurrentieregels. De Commissie wil dan ook meer uitleg over het plan, luidt het dinsdag. Ook vindt de Commissie het niet duidelijk dat Dexia in de toekomst bronnen zal vinden voor zijn langetermijnfinanciering.

 Dexia raakte in september vorig jaar in zware financiële problemen. Samen met Frankrijk en Luxemburg realiseerden de federale en gewestelijke regeringen in België en de institutionele aandeelhouders een herkapitalisatie van 6,4 miljard euro. De Commissie gaf haar fiat, op voorwaarde dat er binnen zes maanden een herstructureringsplan op tafel zou liggen.

Dat plan werd op 30 januari voorgesteld. Het voorziet onder meer in het schrappen van 900 jobs - of drie procent van het totale aantal arbeidsplaatsen - om dit jaar nog 200 miljoen euro te kunnen besparen. Over een periode van drie jaar wil Dexia zijn kosten met 15 procent terugschroeven, het risicoprofiel van de groep verbeteren en de publicfinance-activiteiten versneld heroriënteren.

In het kader van het reddingsplan had de Commissie in november al het licht op groen gezet voor een garantie van 150 miljard euro die Frankrijk, Luxemburg en België de bank hadden gegeven. De Belgische garantiestelling bedroeg 90 miljard euro. De totale garantiestelling moet, zo wil het voorliggende herstructureringsplan, tegen oktober 2010 uitdoven.

Op 13 maart opende de Europese Commissie een onderzoek naar het herstructureringsplan. Dexia heeft vanaf vandaag/dinsdag een maand de tijd om de Commissie meer uitleg te geven. Ze is onder meer bezorgd over de regeling waarbij Dexia zijn Amerikaanse probleemdochter FSA verkocht, maar wel de portefeuille met risicovolle kredieten van FSA behield.

De Commissie zegt niet te kunnen bepalen of de waardering van de activa van wat rest van FSA beantwoordt aan de regels met betrekking tot toxische kredieten.

De Commissie had België en Frankrijk toestemming gegeven om een garantie ten belope van 16,9 miljard dollar te bieden voor de rommelkredieten van FSA, wat nodig was om FSA van de hand te kunnen doen. Door die regeling zou Dexia meer dan 3 miljard euro verlies kunnen lijden voor de garanties in werking treden.

'Dit zou in de toekomst kunnen blijven wegen op de resultaten van de bank', aldus de Commissie.