De OCMW's in ons land namen in 2008 18.785 keer een huurwaarborg voor hun rekening voor een klant die deze niet kon betalen. Dat is iets meer dan het jaar voordien (18.669).

Dat blijkt uit het antwoord dat Sofie Staelraeve (Open VLD) ontving op een schriftelijke vraag van toenmalig federaal minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena. 

  
De stijging situeert zich volledig in Wallonië (van 7.476 tot 7.944), want zowel in Vlaanderen (van 8.909 tot 8.652) als in Brussel (2.314 tot 2.189) was er een daling van het aantal verstrekte huurwaarborgen. 
      
In 2008 werd de huurwaarborg het vaakst verstrekt door het bedrag te storten aan de huurder, verhuurder of op een geblokkeerde rekening, gevolgd door een bankwaarborgbrief (4.179) en bankwaarborg (5.716).