SP.A: 'Gekend probleem'

SP.A-justitiespecialist Renaat Landuyt meent dat de ontsnapping uit het justitiepaleis in Brussel wel degelijk vermeden kon worden. 'De dagelijkse veiligheid in het Brussels justitiepaleis is de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Er zijn geen honderd dergelijke gevaarlijke figuren in de gevangenis. Ze zijn dus aanwijsbaar. En toch slaagt men er in om ze te laten ontsnappen', zegt hij.

Landuyt vindt wat er dinsdagmorgen in het Brusselse gerechtsgebouw gebeurde te gek voor woorden. 'Drie van zes gewelddadige dieven worden opgepakt. Zij worden voor de rechter gebracht en de andere drie komen hen gemaskerd in de rechtbank bevrijden. Voor een buitenlandse film zou men dit een té surrealistisch scenario vinden, maar hier in België gebeurt zoiets in de praktijk'.

'Keer op keer krijgen we de reactie van de minister van Justitie die aangeeft dat hij alles doet wat hij kan. Ondertussen blijven er gevangenen ontsnappen. Men moet niet doen alsof er honderd dergelijke gevangenen bestaan. Het probleem is wel degelijk beheersbaar, zegt Landuyt.

Open VLD: 'Geld voorzien'

Senator Martine Taelman (Open VLD)  is erg kritisch over de plannen met het justitiepaleis. 'De federale regering had in het meerjarenplan Justitie 2005-2009 bijna 6 miljoen euro voorzien voor investeringen in de beveiliging van justitiepaleizen van Brussel en Luik', klinkt het. Taelman vraagt zich af of die investeringen intussen zijn uitgevoerd.

Taelman pleit ervoor om voor alle gerechtsgebouwen afzonderlijk na te gaan welke bijkomende beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden.

MR: 'Politiemensen tijdens elke correctionele zitting verplichten'

MR-fractieleidster in de Senaat, Christine Defraigne, verwijst naar het wetsvoorstel dat ze samen met haar partijgenoot Alain Courtois, heeft ingediend om de aanwezigheid van politiemensen in elke correctionele rechtbank op te leggen.

MR-Kamerlid Xavier Baeselen vindt dan weer dat men desnoods een beroep moet doen op het leger als het geen andere oplossingen gevonden worden om het kader van het veiligheidskorps volledig in te vullen. Voor hem dient alles in het werk gesteld te worden om snel een oplossing te vinden en de veiligheid van de magistraten, het personeel en de bezoekers van het justitiepaleis te verzekeren.

Vlaams Belang: 'Maatregelen tijdens Vlaams Blok-proces waren strenger'

Het Vlaams Belang vindt de ontsnapping van drie zware misdadigers in het Brussels justitiepaleis onbegrijpelijk, 'Na elke ontsnapping beloofden de opeenvolgende ministers van Justitie maatregelen beloofd. Vandaag stellen we vast dat er van die maatregelen helemaal niets in huis is gekomen. De metaaldetector aan de ingang staat er voor de galerij, zodat iedereen er zelfs met zware wapens rustig een zittingszaal kan binnenwandelen', zegt Valkeniers.

Hij wijst er nog op dat bij het proces tegen het toenmalige Vlaams Blok de veiligheidsmaatregelen scherper waren dan bij dit proces tegen zware gangsters.

Voor het Vlaams Belang is de tijd voorbij dat justitieminister Stefaan De Clerck zich kan verschuilen achter ’studies’ en ’denken op lange termijn’. 'Hij moet binnen de kortste keren in het parlement uitleg verschaffen over wat hij op zeer korte termijn van plan is te doen. Zoniet, is hij het niet langer waard minister van Justitie te blijven', besluit Bruno Valkeniers.