Limiet fijn stof al op verschillende meetpunten overschreden

In Ruisbroek, Borgerhout, Zwijndrecht en Mechelen is dit jaar al meer dan 35 keer de maximumdrempel van het fijn stof overschreden. Dat is boven het toegestane maximum dat de desbetreffende Europese richtlijn rond fijn stof voorziet.

Volgens Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die instaat voor de metingen, is er geen reden tot paniek. 'Vorig jaar werd die maximumdrempel ook al meer dan 35 keer overschreden. Net als in 2007 en 2006.'
 
Nu lijkt het echter een spectaculaire toename omdat de jaarmaxima op sommige plaatsen begin augustus al zijn overschreden, zegt Smet. Dat is grotendeels toe te schrijven aan de klimatologische wijzigingen.
 
'Begin 2009 hebben we enkel dagen smogalarm gehad door hoge concentraties van fijn stof. Dat we rond deze periode zo veel overschrijdingen hebben, was dus al deels ingecalculeerd.'
 
Met de goede weersverwachtingen voor de komende dagen verwacht de VMM dat de ozonmaxima donderdag en vrijdag zullen overschreden worden.