Uit de gevangenis ontsnappen is op zich niet strafbaar in België. CD&V stelt voor wel rekening te houden met een ontsnapping(spoging) op het ogenblik dat de gedetineerde een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling indient. Dat zei CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten aan VRT.

Wie uit de gevangenis ontsnapt of een poging tot ontsnapping onderneemt voordat hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, verliest het recht op vervroegde vrijlating, stelt Verherstraeten voor. Bij een gevangene die twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, zou een ontsnapping of poging daartoe een tegenindicatie voor vervroegde vrijlating zijn.

Het Kamerlid heeft het voorstel bij het begin van de huidige legislatuur heringediend. Het blijft natuurlijk beter te voorkomen dat een gevangene ontsnapt, zei Verherstraeten nog. Daartoe moet volgens de christendemocraat gewerkt worden aan menswaardige leefomstandigheden in de gevangenissen. Hij vermeldde daarbij de overbevolking en de gevangenisinfrastructuur