Geen afdankingen bij BNP Paribas Fortis
De vakbonden bij BNP Paribas Fortis hebben vanmorgen van de directie de verzekering gekregen dat de integratie van de Franse en Belgische bankorganisaties zonder zwaar verlies van werkgelegenheid zal verlopen. Naakte ontslagen zouden sowieso vermeden worden. Overtollige jobs zouden opgevangen worden door de niet-vervanging van natuurlijke vertrekkers (zoals gepensioneerden) en door personeel intern van dienst of functie te verschuiven.

Concrete cijfers inzake werkgelegenheid kregen de vakbonden vanmorgen nog niet te horen. Dit najaar zouden liefst 350 (!) werkgroepen de integratie en toekomstige werking van de fusiebank in kaart moeten brengen. Tegen 1 december zou die oefening rond moeten zijn. BNP Paribas Fortis zou in ieder geval vier competence centre’s toewijzen aan Brussel.

De Belgische vakbondsafgevaardigden zeggen ‘geen zware ingrepen’ te verwachten. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er bij het natuurlijk verloop bij de Fortis-bank in België jaarlijks goed is voor het vertrek van 900 werknemers.