De Nederlandse europarlementsleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Hans van Baalen (VVD) denken dat het Belgische asielbeleid haaks staat op Europese afspraken. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die ze aan de Europese Commissie en de EU-ministers hebben gesteld.
Het akkoord dat de regering-Van Rompuy dit weekend afsloot over regularisaties is volgens Hennis en Van Baalen in strijd met de EU-afspraak om de illegale immigratie te bestrijden en ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich illegaal in een lidstaat bevinden, naar hun land van herkomst terugkeren.
 
Een 'generaal pardon' van lidstaten draagt volgens de VVD'ers 'op geen enkele wijze bij tot de totstandkoming van een gemeenschappelijke immigratiebeleid'.
      
Hennis en Van Baalen willen ook weten of de EU vooraf door België op de hoogte is gebracht van het nieuwe beleid.