Toespraak koning Albert: 'Nood aan ethiek in financiële sector, kwaliteitsonderwijs en staatshervorming'
Foto: belga
Meer ethiek in de financieel-economische sector, kwaliteitsonderwijs en een staatshervorming. Het zijn drie zaken die er mee voor kunnen zorgen dat ons land uit de crisis raakt en vooraan in de kopgroep van de geïndustrialiseerde landen blijft. Dat zegt koning Albert II in zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag.

 

 

De koning wijst erop dat de financiële crisis vooral te wijten is aan een gebrek aan ethiek en te weinig controle. "De crisis is grotendeels toe te schrijven aan het gebrek aan ethiek. In de financiële sector zijn talrijke verantwoordelijken onder druk van de markten bezweken om op korte termijn almaar grotere winstmarges te verwezenlijken, meestal onrealistisch, en zonder verband met de reële economie."

De torenhoge bonussen voor managers die bepaalde doelstellingen haalden, hebben de druk op de markten nog vergroot, gaat de koning verder. Hij vindt dat er op dat vlak duidelijke normen moeten komen.

Internationale regels

Behalve aan meer ethiek is er volgens de koning nood aan "regels en normen die bij de controle over tussenpersonen en financiële producten geëerbiedigd dienen te worden. Die controles moeten niet alleen versterkt, maar ook internationaal worden", klinkt het.

"Laten we ons eraan herinneren dat het financiewezen de economie moet dienen, en deze de mens. Het is van belang tot die grondbeginselen terug te keren. De financiële instellingen en tussenpersonen zijn er om spaargelden in te zamelen en om die middelen voor het ontwikkelen van productieve projecten te lenen", besluit de vorst het eerste hoofdstuk van zijn toespraak.

Kwaliteitsonderwijs

Daarnaast pleit koning Albert II voor bijzondere inspanningen van de gemeenschappen om kwaliteitsonderwijs aan te bieden en meer aandacht te besteden aan vernieuwende economische sectoren. Het gaat over technologie en innoverende en milieuvriendelijke productiemethodes.

Orde op zaken in institutionele huishouden

Tot slot benadrukt de koning dat ons land orde op zaken moet stellen in zijn institutionele huishouden indien het de crisis wil bestrijden. "Laten we tot overeenstemming komen betreffende de staatshervorming.

Deze moet tegelijkertijd een grotere verantwoordelijkheid aan de gefedereerde entiteiten toekennen, voor de onontbeerlijke solidariteit zorgen en voor een efficiënte federale overheid met voldoende middelen om de bevoegdheden uit te oefenen die de hare blijven. Dat moet ons de mogelijkheid bieden toekomstige uitdagingen beter aan te gaan."