Verkeersboete ontlopen in Frankrijk niet meer mogelijk
De Franse en Belgische politie gaan nauwer samenwerken
Gegevens van Franse verkeersovertreders in België zullen binnenkort door Frankrijk automatisch aan de Belgische politieparketten worden bezorgd. Omgekeerd zullen ook de gegevens van Belgen die te snel rijden in Frankrijk door ons land automatisch aan onze zuiderburen worden bezorgd. De ministerraad heeft daarover vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd, dat het verdrag terzake tussen België en Frankrijk bekrachtigd.

Boetes voor verkeersovertredingen die begaan zijn door bestuurders van voertuigen met buitenlandse nummerplaten kunnen vandaag de dag onvoldoende geïnd en ingevorderd worden. Dat komt omdat het voor de Belgische politieparketten erg moeilijk is om aan de identificatiegegevens van de bestuurder of eigenaar van het voertuig te geraken.

Indien het voertuig onderschept wordt, is er in principe geen probleem. De betrokken chauffeur kan dan onmiddellijk geïdentificeerd worden en de boete kan onmiddellijk worden geïnd. Maar als de overtreding wordt vastgesteld met een onbemande camera of bij parkeerovertredingen, moeten eigenaar en bestuurder van het voertuig geïdentificeerd worden via de nummerplaat. En daar wringt het schoentje, ook met Frankrijk. Er bestaat immers geen wettelijke basis voor de systematische uitwisseling van persoons- en kentekengegevens.

Het Frans-Belgisch verdrag past daar een mouw aan. Voor het opvragen van identificatiegegevens krijgen de Fransen een rechtstreekse toegang tot de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen en de Belgen tot de databank van de DPICA (Direction du Programma Interministériel Contrôles Automatisés), luidt het in een mededeling van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (beide CD&V). 

Ze benadrukken dat er voor wordt gezorgd dat de persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de penale of administratieve afhandeling van overtredingen. De enige vereiste is dat het om een verkeersovertreding gaat. Is aan die vereiste voldaan, dan is de uitwisseling van persoons- en kentekengegevens mogelijk.