Peeters II krijgt vertrouwen van Vlaams parlement
Kris Peeters heeft net de eed gezworen Foto: reuters
Het Vlaams parlement heeft woensdag meerderheid tegen oppositie het vertrouwen geschonken aan de nieuwe Vlaamse regering onder leiding van minister-president Kris Peeters. Het regeerakkoord kreeg 66 stemmen voor van CD&V, sp.a en N-VA en 51 stemmen tegen van Open Vld, Vlaams Belang, Groen! , Lijst Dedecker en Christian Van Eyken (UF).

De stemming volgde na een hele dag gedebatteer over het akkoord van de nieuwe meerderheid. In zijn repliek stelde minister-president Peeters dat zijn regering wel ambitieus is, maar dat de Vlaamse regering nog nooit voor zo’n grote uitdaging heeft gestaan.

Hij verdedigde de aanpak van de nieuwe regering om pas in 2011 opnieuw met een begroting in evenwicht aan te knopen. "Geen tekorten, maar ook geen overschotten", benadrukte hij daarbij. "Niet omdat de federale regering daarom vraagt, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat het de beste garantie is voor de toekomst van Vlaanderen om zeer snel een budgettair evenwicht te realiseren".

Hij gaf toe dat de inkrimping van de jobkorting geen leuke maatregel is. "Het is natuurlijk niet leuk om te moeten zeggen dat we iets gaan terugnemen", aldus Peeters. De regeringsleider bevestigde dat de invoering van de jobkorting een maatregel van de vorige regering was waar hij mee achterstond, "maar de situatie is nu anders. We moeten 2 miljard besparen. Dan is het logisch dat we zeggen dat we hetgeen we geven, tot de essentie herleiden en toespitsen op de 600.000 Vlamingen die moeilijkheden hebben".

Peeters voegde er nog aan toe dat er tijdens zijn gespreksronde na de verkiezingen een kamerbreed akkoord bestond om, indien er moest worden bespaard, dat dit zou gebeuren bij de overheid zelf en dat er begrip voor was de jobkorting terug te plooien. De minister-president beloofde in september meer tekst en uitleg over de cijfertjes, na de begrotingscontrole, de opmaak van de begroting voor volgend jaar en de meerjarenbegroting.

Wat de staatshervorming betreft, zei Peeters dat hij nooit had gedacht dat de door hem gepredikte copernicaanse revolutie al zo ver zou staan als vandaag. "We zijn geen punt afgeweken van onze visie", aldus Peeters. We gaan resoluut voor sterke deelstaten en voor een sociale staatshervorming, luidde het.

Peeters gaf toe dat hij met zijn gemeenschapsdialoog van een kale reis is teruggekomen. Vandaar dat hij de aanpak uit het regeerakkoord verdedigde. Het is niet de bedoeling in het Overlegcomité de discussie over de staatshervorming te gaan voeren. Wel wil hij daar te gepaste tijde de bereidheid van de Franstaligen toetsen om tot een dialoog te komen en volgens welke methode dat moet gebeuren.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) zei nog te hopen dat Peeters bij de federale verkiezingen van 2011 de verleiding zal kunnen weerstaan om premier of minister te worden en als een kapitein op het Vlaams schip zal blijven. Achteraf bevestigde Peeters dat het zijn ambitie is de volledige rit uit te doen.