De Senaat hoopt een rol te kunnen spelen bij de komende communautaire onderhandelingen. Door de aanwezigheid van gemeenschapssenatoren in haar midden heeft de Senaat een grote legitimiteit, zei Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) woensdag bij de voorstelling van het bilan van de Senaat voor het afgelopen parlementaire jaar. Hij werd bijgetreden door Hugo Vandenberghe (CD&V).

Voor De Decker heeft de Senaat na twee moeilijke jaren langzaam haar normale ritme teruggevonden, met een aantal belangrijke wetgevende teksten.

Hij verwees onder meer naar de communautaire problematiek en stelde dat het in de eerste plaats het federale parlement, de Kamer en de Senaat, toekomt om antwoorden te formuleren.

Vooral de Senaat heeft door de aanwezigheid van parlementsleden die in regionale parlementen verkozen werden op dit vlak een grote legitimiteit. 'Ik hoop dat de Senaat op communautair vlak in de komende maanden een rol kan spelen', stelde de Senaatsvoorzitter.

Hugo Vandenberghe, de eerste ondervoorzitter van de Hoge Vergadering, liet zich in dezelfde zin uit. Hij hoopte dat de communautaire dialoog kan worden opgestart op basis van de institutionele knowhow van de Senaat. De federale parlementen hebben volgens hem een ander communautair geheugen dan de regionale parlementen.