De Europese Unie wil burgers van drie Balkanlanden toestaan voortaan zonder visum naar andere Europese landen te reizen. Dat heeft de Europese Commissie woensdag gezegd.

De afschaffing van de al bijna twintig jaar bestaande visumplicht voor Macedonië, Montenegro en Servië moet nog wel worden goedgekeurd door de 27 lidstaten. De Commissie hoopt dat die goedkeuring er in oktober komt, zodat de visumplicht per 1 januari kan komen te vervallen, zei EU-commissaris van justitie Jacques Barrot.

De maatregel zal nauwere en frequentere contacten tussen burgers in de drie landen en de Europese Unie mogelijk maken, zei Barrot.

Macedonië heeft al aan alle voorwaarden van de EU heeft voldaan, zei hij, maar Servië en Montenegro moeten nog verbeteringen doorvoeren op het gebied van grenscontrole, migratiebeleid en bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Macedonië is al sinds 2005 kandidaat voor toetreding tot de EU, maar onenigheid met Griekenland over zijn naam houdt toetredingsoverleg tot nog toe op. Montenegro en Servië willen ook toetreden, maar voor Servië wordt dat geblokkeerd door Nederland. Dat eist dat Belgrado eerst zijn laatste twee belangrijke verdachten van oorlogsmisdaden oppakt.

De visumplicht blijft van kracht voor de Balkanlanden Albanië en Bosnië, omdat die nog geen paspoorten hebben uitgegeven die microchips met biometrische gegevens bevatten. Als de twee landen daar haast mee maken, zullen ook zij spoedig van de visumplicht worden verlost, zei EU-commissaris van uitbreiding Olli Rehn.

Kosovo, dat sinds kort als onafhankelijk land optreedt, is om veiligheidsredenen niet opgenomen in het programma om de visumplicht voor de Balkanlanden op te heffen, zeiden EU-functionarissen.