Meerderheid ziet 'groene draad' doorheen akkoord
Foto: pn

 Bij meerderheidspartijen CD&V en SP.A waren er woorden van lof voor het regeerakkoord. Ludwig Caluwé (CD&V) somde tal van punten op die de goedkeuring van zijn partij wegdragen. Peter Vanvelthoven (SP.A) benadrukte ook de groene draad doorheen de tekst, maar gaf toch al aan nieuwsgierig te zijn naar de manier waarop minister van Werk Philippe Muyters zijn overleg met de sociale partners zal aanpakken.

 

Caluwé begon zijn betoog met erop te wijzen dat Vlaanderen al in 2011 naar een evenwicht streeft. De fractieleider benadrukte dat innovatie en sociaal beleid sterk in het regeerakkoord naar voren komen, en gaf daarvoor een waslijst aan voorbeelden.
      
Caluwé stelde voorts dat de oppositiepartijen die het regeerakkoord als een communautair mager beestje afdeden, 'van een andere planeet komen of geen Frans begrijpen'. 'Verscheidene Franstalige partijen hebben al furieus gereageerd op de financiële regeling voor kinderen, de hospitalisatieverzekering of de weigering om overschotten te boeken.'
      
'We willen praten over een staatshervorming, maar we gaan niet smeken. We zullen wel zien of de uitgestoken hand wordt beantwoord', sprak Caluwé. Volgens hem blijkt de ambitie om op te komen voor Vlaanderen en de Vlamingen ook uit het hoofdstuk over Brussel en de Vlaamse rand.
      
Toen Caluwé het luik cultuur aanraakte, achtte Lukas Vander Taelen (Groen!) de tijd rijp voor een tussenkomst. Volgens hem wordt cultuur benaderd alsof het iets is wat je doet in je vrije tijd. 'Ik ben een beetje ontgoocheld dat er niets is dat het terrein klaarmaakt voor de opvolgers van bijvoorbeeld Anne Teresa De Keersmaeker. Er is geen letter die getuigt van het besef dat men het terrein moet klaarmaken', aldus Vander Taelen.
      
Peter Vanvelthoven
 
SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven noemde zichzelf een bijzonder tevreden fractieleider. 'Bijna al datgene waarmee we naar de kiezer zijn gegaan, hebben we in het regeerakkoord gekregen', zei hij. De lof voor de regering hield hij nog even op zak. 'Een goed akkoord moet eerst nog worden uitgevoerd', aldus Vanvelthoven, die verwees naar de federale regering. "Die is er in twee jaar tijd nog niet in geslaagd een letter van het regeerakkoord uit te voeren.'
      
Hij riep de regering ook op de investeringen niet af te remmen en ervoor te zorgen dat besparingen geen impact hebben op de tewerkstelling. Vanvelthoven herinnerde overigens aan het verleden bij Voka van minister Muyters (N-VA). 'U hebt goede ervaringen met het sociaal overleg, al zat u altijd op de werkgeversbanken. Ik ben nieuwsgierig hoe u dat gaat aanpakken', luidde het.
      
Tot slot joeg Vanvelthoven Groen!-voorzitster Mieke Vogels op stang door te stellen dat dit regeerakkoord het meest groene regeerakkoord is van welke Vlaamse regering ooit. Groen!, toen nog Agalev, zat tussen 1999 en 2004 in de Vlaamse regering. Vogels daagde de sp.a'er uit de tekst naast de akkoorden uit Wallonië en Brussel te leggen. 'U zult merken dat groenen in de regering echt een verschil maken', stelde ze.
 
Kris Van Dijck
 
Saneren, Investeren en Sociaal zijn. Dat zijn de drie begrippen die voor N-VA-fractieleider Kris Van Dijck het regeerakkoord van de regering-Peeters II samenvatten. Hij verdedigde in zijn tussenkomst de communautaire aanpak van de bewindsploeg en kondigde aan dat andere regeringen op de vingers worden getikt indien ze op de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen komen.
 
Van Dijck herinnerde eraan dat de Vlaamse regering vanaf 2011 opnieuw met begrotingen in evenwicht wil aanknopen. 'Geen tekorten, maar ook geen overschotten. Dus ook geen overschotten wegboeken voor de federale overheid die er zelf niet in slaagt de tering naar de nering te zetten. 'Te weinig middelen ten opzichte van teveel bevoegdheden?'. Wat dat laatste betreft, willen we u met plezier helpen', richtte hij zich tot premier Herman Van Rompuy.
      
Volgens Van Dijck is het referentiepunt van N-VA voor de institutionele eisen en BHV het regeerakkoord van de vorige Vlaamse regering. 'Maar we veranderen het geweer van schouder', voegde hij er aan toe. 'We maken maximaal gebruik van onze bevoegdheden en middelen. Terwijl we andere overheden op de vingers zullen tikken als ze op onze bevoegdheidsdomeinen ageren. Een gezonde assertiviteit, geen agressiviteit. Deze nieuwe ploeg weigert dus in de communautaire onderhandelingen te stappen zolang wij zelf alleen biddend en bedelend aan de poort dreigen te staan.'
      
Wat Brussel betreft, zei Van Dijck dat de Vlaamse regering investeert in het aantrekken van Vlamingen naar Brussel met kinderopvang, huisvesting, gezondheidszorg en kwaliteitsvol onderwijs. 'Na 180 jaar is het aan ons om een offensief beleid te voeren', sprak de fractieleider, waarna hij de standpunten over de Vlaamse rand nog eens opsomde, waaronder de stipte naleving van de taalwetgeving en de taalbereidheid voor toekenning van sociale woningen.