Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil nog geen standpunt innemen over het mogelijke vierde tracé voor de geplande Oosterweelverbinding dat vorige week voorgesteld door het studiebureau ARUP-Sum. 'Het Havenbedrijf is ernstig aan het bekijken wat het tracé (met een tunnel van linkeroever, onder de havendokken, tot de A12 nabij Ekeren) voor de havengemeenschap zou betekenen', zei Antwerps havenschepen Marc Van Peel woensdag. 'We zullen dat de komende tijd bekijken met de stakeholders in de haven.'

Van Peel noemde het nog 'voorbarig om dit tracé af te schieten of toe te juichen'. Hij bevestigde wel dat bij een mogelijke uitvoering van het vierde tracé een aantal bedrijven moeten wijken waar de tunnel bovenkomt om aan te sluiten op de A12.

'Als dat inderdaad het geval zou zijn, dan moet er met man en macht naar alternatieven voor die ondernemingen worden gezocht', benadrukte Van Peel, 'en dan zal dat inderdaad ook een kostprijs hebben.'

Namen van bedrijven die circuleren als zouden ze in de mogelijke onteigeningszone liggen, zijn onder meer Case New Holland (CNH) en NovaNatie. In Het Nieuwsblad geeft alvast gelegeerd bestuurder Luc De Splentere woensdag aan dat machinefabriek CNH zo goed als zeker zou uitwijken naar het buitenland bij een eventuele onteigening. CNH stelt in Antwerpen 961 mensen tewerk.