In de Antwerpse haven is de goederenoverslag tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 19,9 procent teruggevallen. Dat maakte het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen woensdag bekend. Alle goederencategorieën krijgen rake klappen, met uitzondering van het vloeibaar massagoed dat stabiel blijft.

De containertrafiek loopt met 17,7 procent terug in ton en met 18,5 procent uitgedrukt in standaardcontainers (TEU). Sterkhouder in Antwerpen blijft rederij MSC dat zijn trafiek op peil weet te houden, terwijl de andere spelers grote verliezen noteren. Zo is Antwerpen 7 containerlijndiensten op het Verre Oosten verloren en is de trafiek aan het Deurganckdok gehalveerd.

Ook het conventionele stukgoed neemt een duik van 35,5 procent. De overslag van droog massagoed loopt met 43,6 procent terug en die van roro-goederen met 33,1 procent. Het aantal taken voor de havenarbeiders is teruggevallen van meer dan 450.000 tot 360.000 per kwartaal, met grote werkloosheid tot gevolg. Het aantal zeeschepen neemt af met 17,6 procent, maar de schaalvergroting zet zich voort en de beladingsgraad van de schepen stijgt opnieuw.

Gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx zei dat dezelfde neerwaartse trend zich bij zowat alle Noordwest-Europese havens laat voelen. Bruyninckx zei voorts dat hij noch zijn collega's in de andere havens dit jaar vooruitgang verwacht. Voor het eerst is Antwerpen overigens tot op gelijke voet met Hamburg opgeklommen, zowel qua algemene trafiek als qua containeroverslag. In de eerste zes maanden heeft de Antwerpse haven 19 miljoen ton goederen minder behandeld dan in 2008. Bruyninckx verwacht dit jaar af te klokken op 155 tot 160 miljoen ton, fors minder dan de ruim 189 miljoen ton van 2008.

Het Havenbedrijf schrapt alvast een geplande stijging van concessierechten voor de havenbedrijven en neemt maatregelen voor gespreide betalingen van concessiegelden. Daarnaast zet het vooral in op renovatie van terminals, door bedrijven die investeren (een deel van) de concessiegelden kwijt te schelden. Bruyninckx wees erop dat het Havenbedrijf maatregelen in specifieke dossiers verkiest boven een louter lineaire aanpak.

Ondanks de zware terugslag houdt de Antwerpse haven vast aan haar uitbreidingsplannen op de linker Scheldeoever, met onder meer een nieuw containerdok. "Zowel het Antwerpse havenbestuur als de nieuwe Vlaamse regering zegt dat deze cijfers geen aanleiding zijn om alle toekomstplannen op te geven", benadrukte Antwerps havenschepen Marc Van Peel. "Al is het wel evident dat er enige vertraging zal zijn."