'Wij zullen nooit een compromis ondertekenen. De onderhandelingen kunnen alleen iets opleveren als Rome op zijn visie terugkomt en de fouten erkent waar de Kerk door het Concilie in terecht is gekomen'. Dat zegt Mgr. Bernard Tissier de Mallerais in een interview met het Franse weekblad La Vie. Hij is één van de vier bisschoppen van de Pius X- broederschap van wie paus Benedictus in januari de excommunicatie ophief.

Het Vaticaan is al jaren in gesprek met de leden van 'Pius X' over de voorwaarden waaronder zij in de kerk kunnen terugkeren. Onlangs plaatste de paus de commissie 'Ecclesia Dei', die de onderhandelingen met de priesterbroederschap voert, onder directe verantwoordelijkheid van kardinaal William Levada van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Voorwaarde voor terugkeer binnen de kerk is dat de leden van de Pius X- priesterbroederschap de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie en het leergezag van de paus volledig aanvaarden en erkennen.

Bisschop Tissier de Mallerais zegt in het interview met La Vie dat de Pius X-broederschap voor de onderhandelingen een commissie van tien theologisch geschoolde priesters heeft samengesteld. Zij hebben theologie gestudeerd op het Pius X-seminarie van Ecône of zijn zelf hoogleraar theologie. De vier bisschoppen hebben namens de priesterbroederschap de supervisie. 

Mgr. Tissier de Mallerais wil dat de volgorde van de gespreksonderwerpen door de priesterbroederschap wordt bepaald. 'Dan beginnen we met de liturgie, dat is het eenvoudigste, want dan kunnen wij onmiddellijk wijzen op de onvolkomenheden van de nieuwe ritus van de priesterwijdingen. Daarin wordt gesproken over 'de nieuwe mis'. Dan heb je het over een hele nieuwe theologie en dus over een hele nieuwe religie', aldus de schismatieke Pius X- bisschop. 

'Vervolgens kunnen we praten over de oecumene en de godsdienstvrijheid. Zeer belangrijke thema's, want die raken aan het geloof. De kwestie van de collegialiteit van de bisschoppen moet bewaard worden tot het laatst, want dat is het moeilijkste thema', aldus Mgr. Tissier de Mallerais. 

Eerder deze week verklaarde een andere Pius X- bisschop, de Holocaustontkennende Mgr. Richard Williamson, in een interview met de Italiaanse krant La Stampa dat de meerderheid van de leden van de Pius X- broederschap tegen een akkoord met de paus is. 

Het Tweede Vaticaans Concilie noemt bisschop Williamson in het interview 'een vergiftigde taart' en de besluiten van Vaticanum II mogen wat hem betreft 'in de prullenbak' worden gegooid.