Het Waalse gewest houdt sinds 2000 13,07 procent van het vakantiegeld van de ambtenaren in zonder dat daar een wettelijke grond voor is. De vakbonden eisen dat het bedrag wordt uitbetaald. Dat schrijven de kranten van Sud Presse woensdag.

Uittredend Waals minister van Ambtenarenzaken Philippe Courard heeft berekend dat de kost voor het gewest oploopt tot 18 miljoen euro.

Ongeveer 6.000 ambtenaren zouden aanspraak maken op de terugbetaling, maar Courard heeft het dossier overgelaten aan zijn opvolger. Hij bevestigt evenwel dat het om een technisch probleem gaat dat moet worden opgelost.

Ook in de Franse gemeenschap wordt momenteel bekeken of de inhouding van 13,07 procent een wettelijke grond heeft.