Saskia De Coster naar correctionele rechtbank
Foto: belga
Schrijfster Saskia De Coster zal zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het gebruik van een valse naam. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. De auteur van "Eeuwige Roem" en "Jeuk" had op 20 september 2008 een lezersbrief gestuurd naar de krant De Standaard waarin ze kritiek uitte op Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche. Ze ondertekende de brief met de naam van Noël Devisch, ere-voorzitter van de Boerenbond en voorganger van Vanthemsche.

 

Piet Vanthemsche publiceerde op 18 september 2008 een opiniestuk in De Standaard waarin hij de consumptie en productie van vlees verdedigde. Twee dagen later verscheen er in de krant een lezersbrief waarin Vanthemsche verweten werd dubbelzinnig te zijn en voorwendselen te gebruiken om de vleesindustrie te verdedigen. De brief was ondertekend met de naam Noël Devisch, de voorganger van Vanthemsche aan het hoofd van de Boerenbond en de auteur verwees ook naar zijn verleden bij de Boerenbond.

Het stuk zorgde voor ophef binnen de Boerenbond, waar men contact nam met Noël Devisch. Die bleek in het buitenland te verblijven, had het stuk van Vanthemsche niet gelezen en had er ook nooit een antwoord op geschreven. De Boerenbond liet daarop in De Standaard een rechtzetting publiceren en Devisch diende een klacht in bij het Brusselse gerecht.

Onderzoek wees uit dat de brief van de hand was van schrijfster Saskia De Coster. De auteur, die ook columns schreef voor De Standaard, had op naam van Noël Devisch een gmail-adres aangemaakt en dat gebruikt om het opiniestuk te versturen. De schrijfster bekende maar zei dat de hele zaak als grap was bedoeld. Er zou ook geen verband zijn met de partij Groen!, ook al was de mail verstuurd vanop de laptop van de vriendin van Saskia De Coster, op dat moment de woordvoerster van de partij, en vanop het partijbureau.

Voor de raadkamer vroeg de auteur de gunst van de opschorting maar de raadkamer is daar niet op ingegaan.