VIA en het Pact Vlaanderen 2020 – maar zonder cijfers – vormen de helft van het regeerakkoord.

 Vlaanderen in Actie (VIA), het programma om de Vlaamse economie grondig te vernieuwen, en het Pact Vlaanderen 2020, dat moet zorgen dat de regio tegen 2020 sociaal, ecologisch en economisch bij de top-vijf van Europa behoort, zijn de basis voor het eerste deel van het regeerakkoord. Maar de cijfers ervoor zijn niet vrijgegeven, zodat de kritiek van de werkgevers dat er wel veel sociaal geld is, maar weinig economisch geld, moeilijk gecounterd kan worden. 

Het onderwijshoofdstuk staat alleszins geheel in het licht van de ‘talentontwikkeling’, die die documenten domineerde.
 
Ook het streven naar een groene economie is duidelijk. Dat omvat onder meer het Vlaamse Energiebedrijf, en zelfs het socialistische plan voor de elektriciteitskabelring die de windmolenparken op zee zou moeten verbinden, maakt er deel van uit. Maar het gaat er vooral om overal in de economie de milieuzorg en het zuinig omspringen met energie om te zetten in banen.
 
De ontwikkeling van de economie moet verder gericht worden op de speerpunten zoals die eerder vastgelegd werden door de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid: de nieuwe materialen, Medisch Centrum Vlaanderen, enzovoort.
 
Opmerkelijk is ook dat ondanks alle bezuinigingen, de 3 procent bbp die al in 2014 moet uitgegeven worden aan wetenschappelijk onderzoek, gehandhaafd wordt. De eerste jaren zal de overheid daarvoor wellicht geen geld hebben. Ze neemt zich voor in die tijd ‘kwalitatief te werken’, zodat ze de ondernemingen stimuleert om hun inspanningen te verhogen. Een nieuw, parallel engagement is dat het budget voor het hoger onderwijs moet stijgen met 10 procent in vijf jaar, en 2 procent van het brp moet bereiken in 2020.