Al in de eerste jaren zal er geld zijn voor de wegwerking van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg.
De snelheid van de uitbreidingspolitiek in de gehandicaptenzorg werd in de eerste versies van het regeerakkoord verdubbeld: van 22,5 miljoen extra per jaar (vorige regeerperioden) naar 45 miljoen euro. Die verdubbeling is geschrapt in de tekst. Wel staat vast dat er in uitbreiding geïnvesteerd wordt, en wel flink.
 
De gehandicaptensector krijgt zeker al extra geld in 2010, als alle andere sectoren nog volop moeten bezuinigen. De tekst zegt ook dat 'zelfsturing' door de gehandicapte het ideaal wordt. Dat gaat richting persoonsgebonden budgetten (PGB), maar de concrete formule van het PGB 'moet nog geëvalueerd worden'.
 
De tweede bron van wachtlijstenergernis wordt ook aangepakt: de kinderopvang. Er is 'een groeipad' afgesproken. De cijfers zijn niet duidelijk, maar de uitbreiding werkt ook al in 2010. Het geld dient ook om de privécrèches betaalbaarder te maken. Verder komt er geld om meer onthaalouders aan te trekken. 'We werken aan een volwaardig sociaal statuut voor hen', luidt het.
 
Er komt ook een groot plan {lsquo}voor de opvang en vrijetijdsbesteding van schoolgaande kinderen voor en na de schooluren en op vakantiedagen'.
 
Voor de wachtlijsten in de jeugdzorg wordt verwezen naar het plan dat het vorige Vlaams Parlement goedkeurde. Cijferengagementen staan niet in de tekst. Er is wel sprake van een uitbreiding van de plaatsen in de jeugdgevangenis van Everberg. Onbecijferde uitbreiding is er ook voor de aansluitende geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen.
 
Wachtlijsten zijn er ook in de bejaardenzorg. Hier vermeldt de tekst vooral de nieuwe oriëntatie: de woonzorg.