Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever had een stralend gezicht. Hij beaamde dat formateur Kris Peeters een 'perfect' parcours heeft gereden.
De Wever schoof drie punten naar voor die voor de N-VA zeer belangrijk waren. 'Eerst en vooral zitten onze vijf topprioriteiten erin.' Dewever noemde om meer de stijgende kinderbijslag en meer mogelijkheden voor kinderopvang. Hij is ook erg trots op de oprichting van een Vlaams energiebedrijf 'om onze achterstand in groene stroom in te halen'. 
 
Verder haalde hij het inburgeringsbeleid aan 'dat het civiel effect moet vergroten'. 'In het kader van een Vlaams relance plan biedt dit akkoord tal van maatregelen, zei De Wever. 
 
'Maar dit is ook een besparingsregering', vervolgde hij. 'Vlaanderen moet de tering naar de nering zetten inzake de crisis.' In 2011 wordt het evenwicht bereikt. De Vlaamse regering wil besparen op werking van de overheid, niet in investeringen. De daarmee gecreëerde beleidsruimte dient voor nieuwe investeringen.'
 
Tenslotte haalde De Wever de communautaire filosofie van de nieuwe Vlaamse regering aan. 'We gaan assertief gebruik maken van de eigen Vlaamse bevoegdheden', klonk het. De N-VA-voorzitter is ook tevreden met de aanvullende Vlaamse sociale bescherming. 
 
Wat de staatshervorming betreft, houdt het regeerakkoord vast aan de Octopusnota uit februari 2008. 'Het blijft de ambitie van de Vlaamse regering om een staatshervorming te realiseren. Maar die kan er alleen komen als ook andere partijen in ons land hiervoor vragende partij zijn. In tussentijd moeten we Vlaanderen sterker -maken in deze moeilijke tijden', besloot De Wever.