SP.A-voorzitster Caroline Gennez is 'zeer tevreden' met het akkoord van regeerakkoord. 'Kris, het was bijna perfect', zwaaide Gennez formateur Kris Peeters lof toe.
'Deze regering wil de crisis hands on aanpakken en vanaf dag één investeren in jobzekerheid voor gewone mensen', stak Gennez van wal. In 2010 komt er een grote werkgelegenheidsconferentie om jobs te redden en nieuwe jobs te creëren, aldus Gennez. 'We maken tegelijk de omslag naar een groene economie.' Zo komt er een Vlaams energiebedrijf om te investeren in duurzame energie.
 
De SP.A is ook erg blij met de sociale stempel die het regeerakkoord draagt. Er komt een betere sociale bescherming op verschillende domeinen, klonk het. 'Een rusthuis mag nooit meer kosten dan inkomen', onderstreepte Gennez. 
 

Daarnaast komt er een maximumfactuur in de huiszorg en komt er een kindkrediet en een  selectieve schooltoelage om gezinnen extra te ondersteunen. Om de woonzekerheid te versterken voorziet de Vlaamse regering onder meer in een huiskorting, aldus een stralende Gennez.