Peeters II doet het met slechts 9 ministers
Foto: rr

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft zopas van het Vlaamse regeerakkoord met als titel 'Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden' voorgesteld. De nieuwe Vlaamse regering zal 9 ministers tellen.

Het ontwerp van regeerakkoord kreeg als titel 'Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden' mee. De economische groei bedraagt dit jaar -3,8 procent, haalde Peeters aan. Tegelijk klimt de werkloosheid volgend jaar naar 10,5 procent. Dat is het zwaarste getal sinds 1980, aldus Peeters. 'Dat zijn veel zorgwekkende elementen, die een daadkrachtig beleid vragen.'
 
Vlaanderen bevindt zich op een kantelmoment, vervolgde de formateur. 'In volle crisis moeten de juiste beslissingen worden genomen op economisch vlak, maar ook op sociaal en ecologisch vlak.'
 
De Vlaamse regering wil al in 2011 een begrotingsevenwicht halen, rekening houdend met de nog slechtere prognoses van het Planbureau. Het tekort van 1 miljard euro dit jaar zou in 2010 naar 500 miljoen teruggebracht worden. Vanaf 2011 zou er dan geen tekort opgetekend worden, maar ook geen overschot.
 
Jobkorting
 
Blikvanger is onder meer dat de jobkorting selectief zal worden toegepast. Maar 600.000 Vlamingen zullen in de toekomst een jobkorting van 125 euro krijgen. Voor de anderen valt dit voordeel weg.
 
De partijen moeten het akkoord nu goedkeuren. Begin volgende week zal nieuwe regering de eed afleggen. Die zal dan het vertrouwen aan het nieuwe Vlaamse parlement vragen.
 
Ministerposten 
 
De Vlaamse regering wil 'de tering naar de nering zetten', vervolgde Peeters. Daarom zal de nieuwe regering maar negen ministers tellen. Wie de posten zullen invullen en hoe de bevoegdheden worden verdeeld, zal pas na de goedkeuring van het regeerakkoord door de coalitiepartijen bekendgemaakt worden. Er wordt in ieder geval een Vlaamse Brusselaar minister, zoals wettelijk voorzien is.
 
Ook in de kabinetten wordt gesnoeid. In de vorige regeerperiode kon elk kabinet rekenen op 490 medewerkers. Dit aantal wordt in de nieuwe legislatuur teruggebracht tot 288 kabinetsleden. Zo wil de Vlaamse regering een voorbeeld geven aan de administratie.
 
Over zijn eigen positie was Peeters duidelijk; 'De volgende vijf jaar blijf ik minister-president.'

Strijd

Dat de voorstelling later dan voorzien begon, had volgens sommige bronnen te maken met de SP.A die probeerde een vierde ministerspost in de wacht te slepen. Niet alleen zou  door een extra minister het verschil kunnen worden gemaakt met de N-VA, voorzitster Caroline Gennez wilde zo ook haar interne personeelproblemen oplossen. 
Het blijft intussen gissen naar de toekomst van Frank Vandenbroucke. Volgens socialistische bronnen heeft die het tijdens de onderhandelingen erg bont gemaakt, zodanig zelfs dat hij bij momenten zijn eigen partijgenoten tegensprak en de vergadering moest worden geschorst.