Van Quickenborne pakt misbruiken met betaalnummers aan
Foto: An Nelissen

Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft een reeks dwingende regels uitgewerkt die de consument moeten beschermen tegen misbruiken met betaalnummers. Pogingen tot zelfregulering van de sector bleken onvoldoende. De ethische commissie kan telefoonfraudeurs voortaan eenvoudiger aanpakken.

Misbruiken met betalende nummers zijn een oud zeer. Elk jaar krijgt de ombudsdienst Telecom enkele duizenden klachten. Een van de klassiekers daarbij is iemand die een logo of beltoon wil aanschaffen voor zijn gsm en denkt dat hij er één koopt, maar opgescheept zit met een betalend abonnement, dat vaak moeilijk op te zeggen valt. Senator Patrik Vankrunkelsven, een partijgenoot van Van Quickenborne, trok twee jaar geleden al aan de alarmbel.

"De problematiek van misbruiken met betaalnummers heeft lang genoeg geduurd. Nadat bleek dat de sector tekort schoot om zichzelf te reguleren, heb ik zelf een initiatief genomen", stelt de minister. Hij legde daarvoor zijn oor te luister bij de consumentenorganisaties en de ombudsman Telecom. Het besluit werd vandaag ondertekend en treedt in het najaar in werking, na de consultatie van de privacycommissie en de Europese Commissie.

De "sluitende regeling" die Van Quickenborne uitwerkte, bevat tien dwingende regels. Sluitstuk is de mogelijkheid voor de consument om een klacht in te dienen bij de zevenkoppige ethische commissie. Die kan de consument vrijstellen van betaling of beslissen dat hij moet worden terugbetaald. Hij kan het bedrijf in kwestie ook waarschuwen, blokkeren, een verbod op het aanbieden van de diensten op de Belgische markt uitvaardigen of een boete tot 12.500 euro opleggen. "Voortaan kan de Ethische Commissie de telefoonfraudeurs echt aanpakken", dixit Van Quickenborne.

De negen overige regels schrijven onder meer voor dat alle aanbieders van diensten via betaalnummers of sms over een klantendienst moeten beschikken. Die moet toegankelijk zijn via een normaal vast nummer, kwestie van geen buitensporige kosten te kunnen aanrekenen. Reclame voor betaalnummers moet ook bepaalde informatie bevatten, zoals over tarieven en de in- en uitschrijfprocedures.

Voorts bepaalt het KB dat de inschrijving van een consument uitdrukkelijk moet zijn en niet impliciet mag worden afgeleid en het bevat voorschriften voor de inschrijving op een abonnement- of alarmdienst (breaking news, sportuitslagen). De bewijslast over de manier waarop de consument werd ingelicht, rust bij de dienstverlener.

De wachttijd tussen de start van de oproep en het opnemen voor de betaaldiensten, mag nog hooguit een minuut bedragen. Het besluit schrijft ook maximumprijzen naargelang de dienst voor. De dienstverlener moet de consument met een gratis sms verwittigen telkens hij per maand een veelvoud van 10 euro heeft uitgegeven. Ontvangen berichten bij chatdiensten worden in de toekomst gratis. Het zal voortaan ook volstaan een kosteloos bericht met de boodschap STOP te sturen naar het nummer van de dienstverlener om een einde te maken aan de dienst.