Het sociale overleg over interimarbeid zit in het slop. Volgens de vakbonden heeft de sectorfederatie Federgon de onderhandelingen eenzijdig opgeschort.
De sociale partners hadden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesprekken aangeknoopt over een hervorming van de wetgeving op uitzendwerk. De vakbonden drongen daar onder meer aan op een regeling die een einde zou maken aan opeenvolgende dagcontracten.
 
In een persmededeling zegt het vakbondsfront dat Federgon de onderhandelingen heeft opgeschort omdat er door de economische crisis andere prioriteiten zijn. ‘Nochtans bewoog Federgon ongeveer een jaar geleden hemel en aarde om onderhandelingen over een modernisering van de wetgeving op uitzendwerk aan te vatten’, klinkt het. ‘Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal dan ook de parlementsleden informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen de sociale partners.’