'Het nieuwe regeerakkoord lijkt een opsomming van feiten waar iedereen zijn ding in vindt, zoals een catalogus van Trois Suisses.' Dat zegt Groen!-boegbeeld Mieke Vogels in een eerste reactie op het bereikte regeerakkoord.

Vogels ging voor deze eerste analyse af op wat de onderhandelaars vanmorgen vroeg al bekend hadden gemaakt. 'De tekst heb ik nog niet gezien. Maar het lijkt erop dat de onderhandelaars geen echte keuzes gemaakt hebben.'

'Zo is het niet duidelijk wat de regering onder 'duurzaam' verstaat. Waar zal precies in worden geïnvesteerd? Zaken als de maximumfactuur kosten veel geld, geld dat er niet is. Die maatregelen kunnen pas aan het einde van de legislatuur van kracht worden.'

Vogels zegt dat de regering de eerste jaren vooral zal moeten besparen. 'Ik ben benieuwd waar dat zal gebeuren', gaf ze aan tijdens een uitzending van De Ochtend.

Haar partijgenoot en fractieleider Filip Watteeuw meent dat 'veel zaken onbelicht blijven.' Hij hekelt vooral de onduidelijkheid over de geplande besparingen. "Ofwel weet men waar men gaat besparen en moet men meer duidelijkheid geven, ofwel weet men het niet en dan is het probleem nog groter', aldus Watteeuw.

'Terug naar Vlaanderen van 40 jaar geleden'

Jean-Marie Dedecker (LDD) spreekt van een 'rood-socialistisch akkoord'. Het valt hem op dat elke verwijzing naar een staatshervorming ontbreekt. 'In het vorige akkoord stond nog iets over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, ik lees daar nu niets meer van,' zegt hij op Radio 1.

Dedecker ziet verder wat 'Sinterklaascadeaus' het akkoord kleuren. 'Zaken als de kinderbijslag of hospitalisatiekosten zijn in feite federale materie. Nu zijn wat afkooksels die uit de brand gesleept. Eigenlijk is een staatshervorming nodig om dit te realiseren, maar dat wordt verdoezeld.'

Het plan om nieuwe tramlijnen aan te leggen ziet Dedecker niet zitten. 'We keren terug naar het Vlaanderen van 40 jaar geleden. Het openbaar vervoer krijgt weer voorrang, ten koste van de automobilist.'

Positief vindt Dedecker het voornemen om de provinciestructuren af te slanken.

'Dit betekent belastingverhoging'

'We hebben de details van dit akkoord nog niet gelezen, dus als constructieve oppositiepartij willen wij dit akkoord het voordeel van de twijfel geven', begint Sven Gatz van Open VLD op de VRT-radio.

'Maar het is overduidelijk dat een regering zonder liberalen, een regering met belastingverhogingen is', zegt Gatz, doelend op de beperking van de jobkorting. 'Men probeert het wat te verdoezelen, maar voor de gewone werknemer, voor de man achter het loket is dit een lastenverhoging', aldus Gatz.

Over maatregelen die het inkomen moeten verhogen, zoals de gezinstoeslag en de hospitalisatieverzekering, is Gatz sceptisch. 'Deze regering start met een tekort en weet niet of ze dit zal kunnen realiseren.'

De Vlaamse liberalen zijn wel positiever over de ambitie van de Vlaamse regering om vanaf 2011 naar een begrotingsevenwicht te gaan. "Dat is op zich goed, noodzakelijk en haalbaar", aldus Gatz. "Maar waarom streeft men niet naar een begrotingsevenwicht in 2010?", vraagt de Open VLD'er zich af. Hij wil ook meer duidelijkheid krijgen waar de regering precies wil gaan besparen.

'De berg heeft een muis gebaard !”

Vlaams Belang is niet te spreken over het regeerakkoord. De partij noemt bepalingen over kinderbijslag, hospitalisatieverzekering en energiemaatschappij 'lege dozen die de illusie moeten wekken van een Vlaams assertief communautair beleid'. De aanpassing van de jobkorting en de invoering van rekeningrijden wordt als een verkapte belastingsverhoging beschouwd.

In een persbericht wijst de Vlaams Belang-fractie op het gebrek aan financiële middelen en op de 'de grenzen van de eigen beperkte bevoegdheden'. 'Van een coherente totaalvisie op de toekomst van Vlaanderen is geen sprake. Het is vooral een samenvatting van de boodschappenlijstjes van de verschillende partijen', klinkt het.