Politicoloog Carl Devos merkt op dat de regeringsonderhandelingen al bij al vlot zijn verlopen. 'De komende jaren moet er bespaard worden, en regeren met N-VA is ook al niet evident. Maar ik heb de indruk dat de partijen elkaar gevonden hebben', zegt Devos in De Ochtend op Radio1.

Het ontwerpakkoord lijkt een akkoord in evenwicht: evenwicht tussen investeren en besparen, maar ook evenwicht tussen de coalitiepartijen.

Het is volgens Devos nu nog afwachten hoe concreet de moeilijke punten zijn omschreven, want daarvan hangt af hoe sterk de regering aan elkaar hangt. Zo wordt er wel een inburgeringscurus voorgesteld, maar is het volgens Devos niet duidelijk wat er gebeurt als er een kandidaat-migrant niet slaagt.