Online vakantiehuis gehuurd? Check uw verhuurder!
Foto: rr
 Deze week bleek dat tientallen Belgische en Nederlandse vakantiegangers opgelicht zijn door een spookfirma die niet-bestaande vakantiehuizen verhuurde via internet. Hebt u voor deze zomer ook een vakantiehuis geboekt via een website en vraagt u zich af of die wel betrouwbaar is? Hier zijn alvast enkele tips om dit te controleren.

1. Gaat het om een erkende organisatie?

Indien u uw reis geboekt hebt via een erkend reisbureau, loopt u in principe geen risico.  Het kan natuurlijk altijd dat het reisbureau met malafide tussenpersonen heeft gewerkt, maar in geval van fraude is de reisorgansiator verplicht om u terug te betalen. Ze zijn daarvoor ook verzekerd.
 
U kunt de lijst van erkende Belgische reisbureaus checken op de website van het Garantiefonds Reizen. Het erkenningsnummer bestaat uit een A en vier cijfers. Meer info over de Belgische wetgeving vindt u op de site van de FOD economie.
 
De Vlaamse reisbureaus moeten sinds  kort voldoen aan een aparte regelgeving. In Vlaanderen moet elk reisbureau een vergunning hebben. Een reisbureau wordt daarbij gedefinieerd als elke onderneming die bemiddelt of partij is in een ‘overeenkomst tot het verstrekken van hetzij een combinatie van een reis en logies, hetzij het verstrekken door een derde van een reis of logies.’ Het gaat zowel om reisorganisatoren als om reisbemiddelaars, dus ook om websites waar je vakantiehuizen kan boeken. Lees hier meer over de Vlaamse regeling.
 
De Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) is een belangengroep van erkende Vlaamse reisbureaus. U kunt op hun website nagaan of uw reisagent er aangesloten is.. Bellen kan ook, naar 050/25.00.60.
 
De VVR geeft ook lijsten van reisbureaus
- die hun activiteit hebben stopgezet 
- die in faling zijn gegaan
 
Boekte u via een Nederlandse site, check dan of die  lid is van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).
 
 
Indien u uw tussenpersoon niet terugvindt bij de erkende reisorganisatoren, probeert u best eerst contact op te nemen met deze tussenpersoon zelf om na te vragen waarom dit zo is. Slaagt u er niet in om per email of telefoon contact te leggen, dan is dat al een verdacht gegeven.
 
Kijk ook eens op het internet of u meer informatie kunt vinden over het bedrijf of de personen die op de website vermeld worden. Er zijn heel wat sites waar consumenten melding kunnen maken van fraude of oplichtingspraktijken. Een lijst van Nederlandse meldpunten voor online fraude vind je hier.
 

2. Tips

 
Zorg ervoor dat u een geschreven en door beide partijen ondertekend contract heeft met zoveel mogelijk details over het gehuurde pand. Hebt u twijfel over sommige punten, vraag dan om een schriftelijk antwoord. Bewaar alle reservatie- en betalingsbewijzen, en dring bij aankomst aan op een plaats- en boedelbeschrijving.
 
Ook als het vakantiehuis wel bestaat, kan het zijn dat het niet overeenkomt met de beschrijving die u ervan had gekregen. Probeer in dat geval eerst gehoor te vinden bij de verhuurder  of zijn agent.
 
Levert dat niets op, dan is het belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijzen verzamelt die uw gelijk kunnen aantonen. Druk daarom voor uw vertrek foto’s en omschrijvingen af van het huis dat u geboekt hebt, en neem ter plaatse meteen foto’s van de vasgestelde gebreken (zorg ervoor dat de datum op uw foto’s verschijnt). Ook onafhankelijke getuigenissen kunnen helpen.
 
 

3. Klacht indienen?

 
Gaat het om regelrechte oplichting, zoals een vakantiehuis dat gewoon niet bestaat, dien dan zo snel mogelijk klacht in bij de politie. Het kan daarbij geen kwaad om in de verschillende betrokken landen klacht in te dienen.
 
Wie slachtoffer werd van Villaspanjehuren.nl kan zijn klacht mailen naar de Economische Inspectie van de FOD Economie op eco.inspec.fo@economie.fgov.be. Faxen kan naar 02 277 54 52. Per post stuurt u uw documenten naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.
De klachten zullen worden gebundeld en doorgegeven aan het Nederlandse gerecht. Een standaardformulier om uw klacht in te dienen kunt u hier downloaden.
 
Hebt u een geschil met uw reisagent, bijvoorbeeld omdat het gehuurde huis niet overeenkwam met wat u beloofd was, dan kunt u eerst proberen om het in der minne te regelen. 
 
De Geschillencommissie Reizen vzw is een initiatief van consumentenorganisaties en beroepsverenigingen van de reissector, dat erkend wordt door de regering. 
 
Ook Nederland heeft een geschillencommissie die kan helpen bij conflicten met een (erkende) reisagent.
 
Probeer een gerechtelijke procedure pas als allerlaatste redmiddel in te zetten. De advocatenkosten kunnen oplopen en een proces kan erg lang aanslepen, zeker indien de tegenpartij inwoner is van een ander land.
 

Vertrekt u straks op reis? Bekijk eerst ons vakantiedossier met praktische tips en informatie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig