Om 17 uur was de waarschuwingsdrempel voor ozon op zes plaatsen in België overschreden. Dat blijkt uit een update op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Om 16 uur was er al een overschrijding van de waarschuwingsdrempel (180 microgram per kubieke meter) in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem. De ozonconcentratie ging er tot 190 microgram per kubieke meter. Ook in Ukkel (184) werd de ozondrempel ondertussen overschreden.

In Vlaanderen werden om 17 uur overschrijdingen vastgesteld in de meetpunten van Moerkerke (190 microgram per kubieke meter) en Destelbergen (186). In Wallonië werd de waarschuwingsdrempel overschreden in Engis (192) en Vezin (181).

De waarschuwingsdrempel is een Europese drempelwaarde waarbij de bevolking geïnformeerd moet worden. Ircel verwacht niet dat de alarmdrempel (240 microgram per kubieke meter) overschreden zal worden.