Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet te spreken over de manier waarop melkveehouders 'hun ongenoegen blijven botvieren op de distributiecentra'. Als ze hun acties niet meteen staken, moeten de bevoegde instanties hun verantwoordelijkheid nemen en krachtdadig ingrijpen, luidt het donderdag in een mededeling.

Het VBO veroordeelt de blokkades en 'de guerilla-acties'. Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO: 'Het kan niet worden getolereerd dat telkens een belangengroep zich benadeeld voelt of misnoegd is, er disproportionele acties of middelen worden ingezet die een volledige sector lamleggen en de economie ernstige schade toebrengen. De distributiesector is een belangrijke sector, die instaat voor de voedselvoorziening voor de burger. Het machtsvertoon waarmee deze sector wordt gegijzeld is buiten proportie en kan niet geduld worden.'

Volgens Thomaes moeten, als de actievoerders hun acties niet staken, de bevoegde instanties 'krachtdadig ingrijpen'. Ze 'moeten een minimaal sereen klimaat kunnen garanderen om dit overleg een kans op slagen te geven. Passief blijven is een rechtsstaat onwaardig.'